Κατασκευή χαρτιού

Φτιάχνουμε το δικό μας χαρτί: Εργαστήρι Εκμάθησης της Χαρτοποιητικής Τέχνης για παιδιά

Στο Μουσείο των Ηρακλειδών μαθαίνουμε να φτιάχνουμε αληθινό χειροποίητο χαρτί ανακυκλώνοντας παλιές, χρησιμοποιημένες σελίδες! Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι σηκωμένα […]