ΠΑΔΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Animation

Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)» του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Animation αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα που προτείνεται από το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών μας έχει οδηγήσει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, κοινωνικοποιούμαστε και μαθαίνουμε. Σήμερα, με τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι αναγκαία η χαρτογράφηση των νέων μορφών κινηματογραφικής αφήγησης και έκφρασης καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των αναγκαιοτήτων που δημιουργούνται στην εποχή των ψηφιακών μέσων.

Υπάρχει σαφής αναγκαιότητα της οριοθέτησης παραμέτρων και ποιοτικών χαρακτηριστικών στην παραγωγή των οπτικοακουστικών προϊόντων και κατ’ επέκταση στην δημιουργία του animation και των ποικίλων εφαρμογών του. Η αναγκαιότητα της δημιουργίας του Π.Μ.Σ. τοποθετείται σε μια μεγάλη αντίθεση που κυριαρχεί στο πεδίο του οπτικοακουστικού γραμματισμού και παραγωγής στην Ελλάδα.

Από την μια μεριά παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη του animation και συνεχώς αυξανόμενη τάση της ενσωμάτωσης του στις οπτικοακουστικές παραγωγές, όπως στον κινηματογράφο, στην διαφήμιση, στις τηλεοπτικές παραγωγές καθώς επίσης και στις διαδραστικές και web εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών το κόστος παραγωγής animation έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ το μέσον έχει γίνει για τον ίδιο λόγο πολύ δημοφιλές στο ευρύτερο κοινό και τους δημιουργούς. Έτσι οι εφαρμογές του animation έχουν απλωθεί σε όλα τα πεδία της Οπτικής Επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει, θεσμικά σε επίπεδο τυπικής μάθησης, ανάλογη υποστήριξη, παρότι η βούληση της πολιτείας για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή για την περεταίρω ανάπτυξη του τομέα είναι δεδομένη.

Έτσι λοιπόν, αυτό το Π.Μ.Σ. είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στο πεδίο του animation, σε αντίστιξη με την εκρηκτική άνοδο του ενδιαφέροντος και της παραγωγής στο πεδίο (συμπεριλαμβανομένου του motion typography και gamification εφαρμογών).

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα εργαλεία της Οπτικής Επικοινωνίας μέσω της κινούμενης εικόνας, διερευνά την ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας μέσω των animation gamification εφαρμογών (3D mapping projection, augmenting reality κλπ.) και χαρτογραφεί τις νέες μορφές της κινηματογραφικής αφήγησης και έκφρασης. Επιπλέον, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αυτό το Π.Μ.Σ. προσδιορίζει τις δυνατότητες και τις αναγκαιότητες που δημιουργούνται στην εποχή των ψηφιακών μέσων και της 4ης βιομηχανική επανάστασης και οριοθετεί τις παραμέτρους κα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής animation και των περιμετρικών εφαρμογών του.

Επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Επιστημονικοί λόγοι

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα στην Οπτικοακουστική δημιουργία, στις Gamification εφαρμογές καθώς επίσης και στην εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των σύνθετων δεξιοτήτων που απαιτεί η κοινωνία του 21ου αιώνα στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου, παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου.

Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας προετοιμάζοντας τους υποψηφίους αφενός να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία και αφετέρου να διασφαλίζουν την αλληλεξάρτηση και ανατροφοδότηση έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης.

Επιστημολογικοί λόγοι

Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

  • Στην καλλιέργεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις δημιουργίας animation films, εφαρμογών καθώς και Gamification εφαρμογών.
  • Στην προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των σύγχρονων και απαιτητικών τεχνολογιών animation εφαρμογών στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε.
  • Στην επίτευξη υψηλού επιπέδου τεχνολογικής εξειδίκευσης στον συνεχώς δευρυνόμενο τομέα των Οπτικοακουστικών τεχνών που, με την σειρά της, θα δημιουργήσει μια ισχυρή βάση στην ανάπτυξη της ικανότητας και των απαραίτητων δεξιοτήτων κριτικής και ερευνητικής σκέψης, σύνδεσης της θεωρίας και της έρευνας με την πρακτική εφαρμογή.

Κοινωνικοί λόγοι

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την:

  • Εμβάθυνση στο πεδίο του animation και των δυνατοτήτων διάδρασης που προσφέρονται με την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών μέσων.
  • Οριοθέτηση της τέχνης του animation και των επί μέρους θεματικών πεδίων που περιλαμβάνει στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην ψηφιακή εποχή.
  • Πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα του animation και των ψηφιακών κινηματογραφικών μέσων.
  • Χαρτογράφηση δυνατοτήτων διάδρασης που δίνονται μέσω του animation και των ψηφιακών δημιουργικών εργαλείων στην 4η βιομηχανική επανάσταση
  • Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα εργαλεία της Οπτικής Επικοινωνίας μέσω της κινούμενης εικόνας.
  • Αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για την δημιουργία των σύγχρονων εργαλείων της Οπτικής Επικοινωνίας εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού animation.uniwa.gr

Θέλετε να μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου μας;

, , , , ,

Σχετικά με τον/την Grartist

Το Grartist είναι μια προσπάθεια συλλογής πληροφοριών που αφορούν στο επάγγελμα του γραφίστα, του τεχνολόγου γραφικών τεχνών, αλλά και όλων όσων ασχολούνται με τον χώρο των γραφικών τεχνών γενικότερα.
Δείτε όλα τα άρθρα από τον/την Grartist →

Αφήστε μια απάντηση