Ερευνητικό έργο EKFI – Τρίτος χρόνος δραστηριότητας

Το ερευνητικό έργο EKFI – Τρίτος χρόνος δραστηριότητας για την δημιουργία καινοτομικής πλατφόρμας ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού στις γραφικές τέχνες και τη δημιουργική βιομηχανία

Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΜΠΣ Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα) και τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών – HELGRAMED

Το εγκεκριμένο από την ευρωπαϊκή επιτροπή έργο EKFI (EXCHANGE KNOWLEDGE FOR FUTURE INNOVATION), εισήλθε στον τρίτο χρόνο έρευνας με τις δραστηριότητες που αφορούν στη δημιουργία μιας καινοτομικής πλατφόρμας ανταλλαγής μαθησιακού – εκπαιδευτικού υλικού. Η πλατφόρμα που αναπτύσσεται αναμένεται να διευκολύνει τις εκπαιδευτικές μεθόδους, και να προάγει την έρευνα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών των χρηστών και την αντιστοίχισή τους με τις υφιστάμενες τεχνικές αλλά και τις γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων που σπουδάζουν ή εργάζονται στα πεδία των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και των εφαρμοσμένων τεχνών, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στους συγκεκριμένους τομείς.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύσσεται, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες-στόχους του έργου όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων, προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και από επαγγελματικούς φορείς αλλά και από επιχειρήσεις και τη βιομηχανία των γραφικών τεχνών. Το έργο αφορά εκπαιδευτικό υλικό στο ευρύτερο πεδίο των γραφικών και εφαρμοσμένων τεχνών, των εκτυπώσεων και του σχεδιασμού, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του χώρου εκπαίδευσης της δημιουργικής και πολιτισμικής βιομηχανίας, όπως έχουν ταξινομηθεί στις κατηγορίες που ακολουθούν:

Κατηγορίες εκπαιδευτικού υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτάται κατατάσσεται στα ακόλουθα πεδία:

 • Typography & Layout
 • Graphic & web design
 • Photography
 • Premedia – Prepress
 • Printing
 • Finishing
 • Packaging
 • Web & Mobile Technology
 • Gaming
 • Audiovisual techniques
 • Other technologies
 • Management
 • Marketing
 • Quality & standardization
 • Health & safety
 • Sustainability & Environment
 • Other

Το υλικό θα μπορεί να αναρτάται σε όλες τις γλώσσες του έργου και φυσικά και στα Ελληνικά. Για τους εκπαιδευτικούς, ή όσους αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό στα πεδία των γραφικών τεχνών και ευρύτερα της δημιουργικής βιομηχανίας, η πλατφόρμα θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διάδοση του υλικού αλλά και για την πρόταση σε άλλο υλικό. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να αναρτώνται περιλήψεις από βιβλία σε έντυπη μορφή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία παρουσίασης και ενημέρωσης των χρηστών – αναγνωστών αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το ερευνητικό περιεχόμενο του έργου EKFI

Στο πλαίσιο του έργου και μέσω της σχετικής έρευνας, διερευνάται διεξοδικά το υφιστάμενο μαθησιακό υλικό που ήδη υπάρχει σε άλλα αποθετήρια, στα πεδία που προαναφέρθηκαν (Δημιουργική βιομηχανία με έμφαση στα media και τις γραφικές τέχνες). Στη συνέχεια, δημιουργείται μια βάση δεδομένων με το μαθησιακό αυτό υλικό, το οποίο θα αποτελέσει το αρχικό περιεχόμενο της ειδικής πλατφόρμας ανταλλαγής μαθησιακού υλικού.

Η δεύτερη φάση του έργου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά την μεταφόρτωση πιλοτικού μαθησιακού υλικού στην ειδική πλατφόρμα (υποέργο O1–Web based Exchange platform learning material & research reports and material). Η πλατφόρμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των δοκιμών, και αναμένεται να είναι δημόσια διαθέσιμη στις αρχές του 2021 για την ανάρτηση πιλοτικού μαθησιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται από την εφαρμογή καταγραφής και ταξινόμησης όπου θα γίνει η περιγραφή του μαθησιακού υλικού και θα ελεγχθεί αν πληροί τα εκπαιδευτικά πρότυπα για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στην πλατφόρμα (υποέργο O2–Intake application).

Παράλληλα, αναπτύσσεται ειδικός καινοτομικός μηχανισμός αναζήτησης (υποέργο O4-Search robot) με τον οποίο δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να χαρτογραφήσει τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και να τις συνδέσει (matching) με τις λειτουργικές μονάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου και μαθησιακού υλικού που θα βρίσκεται στην πλατφόρμα.

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία στο έργο, αφορά την ανάπτυξη της φιλοσοφίας χρήσης ενός συστήματος ανταλλαγής (υποέργο O3–Barter system Purchase tool). Στη φιλοσοφία αυτή, ανταλλάσσονται τα αγαθά (στη περίπτωση του έργου το μαθησιακό υλικό) απευθείας με άλλα αγαθά. Η φιλοσοφία της ανταλλαγής αφορά στην ανάπτυξη μιας λογικής της μορφής του ότι όσο πιο ενεργός είναι ένας συμμετέχων π.χ. στη φόρτωση ποιοτικού περιεχομένου, ή στην μετάφραση σε άλλη γλώσσα, τόσο περισσότερο θα αμείβεται με την δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικού- μαθησιακού περιεχομένου για τη δική του χρήση, μέσω του συστήματος.

Δραστηριότητες στο 2020

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου η 6η συνάντηση των μελών τον Νοέμβριο 2020, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την πανδημία του COVID19. Οι προηγούμενες πέντε συναντήσεις έλαβαν χώρα δια ζώσης, στην Βαρκελώνη και στο Άμστερνταμ (2018), στην Αθήνα και στη Γάνδη Βέλγιο (2019) και στην πόλη Deventer Κάτω χώρες (2020).

Στην έκτη συνάντηση, οριστικοποιήθηκαν οι προδιαγραφές για τα πεδία της πλατφόρμας που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό. Ειδικότερα συζητήθηκαν οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού ως προς το περιεχόμενο, οι προδιαγραφές που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό και η μέθοδος αξιολόγησης του υλικού. Επίσης οριστικοποιήθηκε η δομή της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου η πλατφόρμα θα είναι λειτουργική από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους (2021).

Ερευνητικό έργο EKFI - Τρίτος χρόνος δραστηριότητας
Στιγμιότυπο από την 5η συνάντηση των εταίρων του έργου στην πόλη Deventer, (NL), τον Φεβρουάριο 2020. Διακρίνονται (από αριστερά) οι Δημήτρης Ζευγώλης, Eva Bouwman και Frank den Hartog  (Stivako, NL), Αναστάσιος Πολίτης και Γεράσιμος Βονιτσάνος, Ege Maister (Tallinn Polytechnic School, Εσθονία), Rense van der Heide (EGIN, NL), Dieter De Weirdt (Arteveldehs, BE) και  Peter Huisman (Muldis, NL).

Οι συμμετέχοντες στο έργο EKFΙ

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

 • Η εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρεία Stivako (Ολλανδία). Η εταιρεία Stivako είναι ο Συντονιστής του έργου.
 • Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Artevelde Hogeschool (Βέλγιο)
 • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
 • Η επαγγελματική Σχολή Γραφικών Τεχνών Tallinn Polytechnic School (Εσθονία)
 • Η εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής Muldis (Ολλανδία)
 • Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων Fundació Privada Indústries Gràfiques – Escola Antoni Algueró (Καταλωνία, Ισπανία)

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο έργο συμμετέχουν οι κάτωθι:

 • Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, επιστημονικός υπεύθυνος – Ε/Υ του έργου, σχεδιασμός και συντονισμός του έργου
 • Δρ. Ειρήνη Μαυρομμάτη, αναπληρώτρια Ε/Υ του έργου
 • Γεράσιμος Βονιτσάνος υπεύθυνος ανάπτυξης του έργου
 • Δημήτριος Ζευγώλης με εθελοντική συμμετοχή στην διαχείριση του έργου

Λοιπές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο EKFI, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικό υπεύθυνο Αναστάσιο Πολίτη (politismedia@gmail.com ) και με τον κ. Γεράσιμο Βονιτσάνο (mvonitsanos@eap.gr). Συνεχής ενημέρωση για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του έργου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: www.ekfi-project.com

Θέλετε να μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου μας;

, ,

Σχετικά με τον/την Grartist

Το Grartist είναι μια προσπάθεια συλλογής πληροφοριών που αφορούν στο επάγγελμα του γραφίστα, του τεχνολόγου γραφικών τεχνών, αλλά και όλων όσων ασχολούνται με τον χώρο των γραφικών τεχνών γενικότερα.
Δείτε όλα τα άρθρα από τον/την Grartist →

Αφήστε μια απάντηση