Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου Αιώνα (στο εξής καλούμενο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) που παρουσιάζεται κάθε χρόνο από το 1999. Το 18o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου  Αιώνα θα διεξαχθεί από 11 έως 20 Μαρτίου 2016.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ ταυτόχρονα διεθνές και ελληνικό, που έχει ξένα προγράμματα και παράλληλα παρουσιάζει την πρόσφατη ελληνική παραγωγή. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις δέκα ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνεται η προβολή ταινιών των διαφόρων τμημάτων, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα κινηματογραφικά αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses και ανοιχτών συζητήσεων.

Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, µπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.filmfestival.gr.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει µε σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του:  Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ, νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συµµετοχή, συναίσθηµα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα / ποικιλοµορφία, έµπνευση, φιλικότητα. Οι επί µέρους στοχεύσεις µας για την διεξαγωγή του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου  Αιώνα είναι:

1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των φεστιβαλιστών (κατά κύριο λόγο νέοι  άνθρωποι) και η επέκτασή του σε νέα κοινά- στόχους.
2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ µε την πόλη της Θεσσαλονίκης.
3. Η αποτελεσµατικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ στο πλαίσιο του ανταγωνισµού µε τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα για την κατάθεση προτάσεων για το δημιουργικό της αφίσας του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου  Αιώνα και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν έως και τρεις προτάσεις µόνο σε ηλεκτρονική µορφή (JPEG ή PDF) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται πιο πάνω. Οι βασικές διαστάσεις της εφαρµογής θα πρέπει να είναι 35×50 cm.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.000 ευρώ (+ Φ.Π.Α.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: milossi@filmfestival.gr και sstavropoulos@filmfestival.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο www.filmfestival.gr ή εδώ

Σχετικά με τον/την Διονυσία Γιώργη

Δείτε όλα τα άρθρα από τον/την Διονυσία Γιώργη →

Αφήστε μια απάντηση